Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

CHRYSTUS - Otrzyma zupełną władzę, gdy dokona Swego dzieła.

W 1 Kor. 15:28, czytamy, że Chrystus, gdy dokona powierzonego Mu dzieła, Jego Tysiąclecia Królestwa i panowania - gdy położy wszystkich nieprzyjaciół (ostatnim nieprzyjacielem jaki będzie zniszczony jest śmierć), wtedy i Sam Syn będzie poddany Ojcu, który wszystko poddał pod nogi Jego. W jaki sposób będzie On "poddany" więcej wtedy niż podczas Tysiąclecia.

Główna myśl zdaje się być w tym, że podczas panowania Chrystusa w Tysiącleciu będzie Mu dana zupełna władza i panowanie nad światem. To jest szczególniejsze dzieło, jakie Mu zostało powierzone. Trzeba pamiętać, że proroctwo o owym czasie przedstawia Ojca mówiącego do Syna: "Żądaj ode mnie, a dam ci narody dziedzictwo Twoje," a dalej oświadcza, iż będzie ich rządził "laską żelazną." - Ps. 2:8-9.

Ten tysiącletni okres znany jest jako Tysiąclecie i jest przeznaczony na przeprowadzenie tego dzieła. Przypuśćmy, że komuś było powierzone przez Rząd, lub Stan, pewne dzieło do przeprowadzenia w ściśle oznaczonym czasie z tym warunkiem, że gdy to dzieło zostanie dokonane, otrzyma za to nagrodę. Instrukcją rządu byłoby: "Oto wszystko jest w twoich rękach. Weź się do dzieła na przeprowadzenie którego masz cały rok bieżący". Wtedy co? Po dokonaniu tego dzieła zrezygnujesz z tego specjalnego polecenia, jaki był powierzony ci na oznaczony okres czasu. Dłużej tego urzędu nie możesz zajmować.

Podobnie przy końcu Tysiąclecia, Chrystus Pan nie będzie dłużej zajmował urzędu Pośrednika między Bogiem a ludźmi, który zajmował przez okres tysiąc lat. Czemu nie? Ponieważ nic więcej nie będzie do przeprowadzenia. Podczas tego tysiąca lat Chrystus wykona Swoje dzieło jako Pośrednik tak doskonale, że nie pozostanie nic więcej do czynienia. Dzieło to zostanie zupełnie dokonane.

KPiO 1912; ang: 69