Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

CHRYSTUS - Wszystko we wszystkim.

W jaki sposób nasz Pan stał się nam mądrością, sprawiedliwością (usprawiedliwieniem), poświeceniem i odkupieniem? - 1 Kor. 1:30.

W bardzo wielu sposobach nasz Pan stał się nam mądrością. On jest Głową Kościoła, który jest Jego ciałem. Jak głowa jest środowiskiem umiejętności, tak Chrystus Pan jest Głową Swego Kościoła, lecz szczególna myśl tekstu zdaje się być w znaczeniu postępowym. Patrząc, w jaki sposób Pan Jezus był naszą mądrością zanim stał się usprawiedliwiającym i poświęcającym nas, dochodzimy do tego, co Pismo święte mówi, że "nikt nie może przyjść do Ojca, jak tylko przez naszego Pana."

Przed usprawiedliwieniem Ojciec pociąga, ponieważ do Chrystusa nikt nie może przystąpić jedynie przez Ojca. Gdyśmy zostali pociągnięci przez Ojca, wtedy mądrość przychodzi od Chrystusa, który nas poucza jak przystąpić do Ojca. Uczniowie Jezusa byli tego wyuczeni i podobnie rzecz się ma przez cały wiek Ewangelii. Nie masz innej drogi, innego sposobu, przez który człowiek mógłby być zbawiony. "Albowiem nie masz żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które byśmy mogli być zbawieni." - Dz. Ap. 4:12.

Grzesznicy nie mogą być przyjęci przez Ojca z wyjątkiem drogą usprawiedliwienia, którą Ojciec przygotował. To usprawiedliwienie jest ich błogosławieństwem. "Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni a Ja wam sprawię odpocznienie." (Mat. 11:28). Potrzebujemy być najprzód o tym powiadomieni. Do przyjścia Jezusa na ziemię ludzie nie mieli tego światła, bo jest napisano: "On jest tą światłością." Pan Jezus mówi także o Sobie: "Jam jest światłością świata; kto Mnie naśladuje, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota." - Jan 1:9, 8:12.

Mądrość ta najpierw była głoszona przez naszego Pana. Zatem ta sama mądrość, która najprzód wyuczyła uczniów Jezusa, prowadzi ludzi do Ojca i uczy ich co znaczy być uczniem, czyni ich mądrymi na to, aby się dowiedzieli, jak można się stać uczniem Jezusa.

Kto więc chce być uczniem musi wziąć krzyż swój i naśladować Go. Bez względu w jaki sposób ktoś otrzymuje mądrość, to jednak ona pochodzi od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bez tej mądrości wcale byśmy nie wiedzieli jak przystąpić do Boga. Nikt jeszcze nie przystąpił do Boga bez tej mądrości. Ta mądrość również daje nam poznać, jaka jest nagroda dla uczniów.

Nasz Pan stawił się przed obliczem Bożym, aby się wstawiał za nami. Tym sposobem według rozporządzenia Bożego Jezus usprawiedliwia każdego, kto przystępuje przez Niego do Ojca, lecz nikt nie może być usprawiedliwionym jak jedynie przez ofiarowanie swojego życia. Wówczas Jezus staje się ich poświęceniem, pomagając im we wszystkim co jest dla nich potrzebne do ich uświęcenia. Tacy muszą okazać dobre chęci i wolę, a gdy to okażą wówczas Jezus sprawuje w nich, czyli powoduje wyrabianie charakteru świętobliwego żywota.

Ten, co posiada mądrość i znajduje się na wąskiej drodze, postępuje w ten sposób: Najprzód otrzymuje usprawiedliwienie przez wiarę w drogocenną krew Chrystusa, następnie poświęcenie, przez postępowanie śladami Mistrza. Na ostatku przychodzi wyzwolenie (odkupienie) przy pierwszym zmartwychwstaniu. Ten, który nas prowadził dotąd, prowadzić nas będzie nadal, a w końcu wprowadzi nas do Nowej Jerozolimy czyli do chwalebnego stanu poza zasłonę.

KPiO 1912; ang: 65