Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

CHRYSTUS - Rzeczywistym Nowym Stworzeniem.

W 2 Kor. 5:17. "A tak jeśli kto Jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem." Czy to znaczy, że ten co Jest w Chrystusie jest rzeczywiście nowym stworzeniem, czy tylko przed Bogiem uchodzi za nowe stworzenie i czy staje się nowym stworzeniem wówczas, gdy został spłodzony z ducha świętego, czy też musi czekać ożywienia przez ducha?

Na to odpowiadam, że według mojego wyrozumienia, staje się rzeczywistym nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie, a nie tylko, żeby mu się to liczyło. Przypisanie jest wtedy, gdy Chrystus daje ci Swoje zasługi. Stajesz przed Nim tak jak jesteś i to co możesz najlepszego okazać, i stawiając ze siebie żywą ofiarę Bogu, lecz Bóg mówi: Ta ofiara nie jest dostateczną. Więc Jezus przypisuje tej ofierze Swoje zasługi. Wówczas stajesz się przed Bogiem doskonałym, uchodzisz za doskonałego. To jest jedyne przyznanie - przypisanie zasług. Bóg to przyjmuje i za takie poczyta. Pod tym warunkiem Bóg przyjmuje twoją ofiarę jakoby była doskonałą. Bóg czyni cię nowym stworzeniem i od tej chwili stare rzeczy przeminęły. Rozumie się, że jeżeli jesteś komu co winien powinieneś oddać, jeżeli możesz, lecz jeżeli nie możesz zapłacić, to się to nie liczy nowemu stworzeniu. Nowe stworzenie nie może zaciągać długów. "Nikomu nic winni nie bądźcie." Każdy powinien być ostrożny względem zaciągania długów. Jeżeli zmuszony zaciągać pożyczkę, powinien dać jakąś gwarancję, inaczej lepiej zaczekać, aż Pan zarządzi w jaki inny sposób.

KPiO 1910; ang: 61