Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

CHRONOLOGlA. - Kiedy Jezus będzie pił nowy kielich?

Czy Pan Jezus miał na myśli pewien określony czas gdy użył wyrażenia, które zapisane jest u Mat. 26:29: Ale powiadam wam, iż nie będę pił odtąd z tego rodzaju winnej macicy, aż do dnia onego, gdy go będę pił z wami nowy w królestwie 0jca mego.

Przypuszczam, że przez wyrażenie dnia onego nasz Pan miał na myśli podobne wyrażenie, on dzień, dla odróżnienia od sześciu dni, to jest siódmy dzień, Tysiąclecie, tysiącletni dzień Jego Królestwa; w on dzień mieć będziemy radość.

KPiO 1913; ang: 78