Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

CHRONOLOGlA - Odnośnie oracza i żeńcy.

Oto dni idą mówi Pan, że oracz zajmie żeńce. Kiedy to nastąpi? Amos 9:13.

To zdaje się, iż jest figuralną mową, która wskazuje na koniec tego wieku. Przypatrzmy się, na przykład na wiek żydowski. Kiedy wiek żydowski kończył się a żniwo wieku tego dojrzało, Pan nazwał to żniwem; powiedział, że On był tym żeńca i Sam wyszedł i rozpoczął pracę żęcia wśród Żydów. Przyszedł również oracz, zanim w zupełności dokonano żęcia i zanim w całości żniwo przeminęło. Kto był tym oraczem? Pan i Apostołowie, którzy głosili to chwalebne poselstwo. Tam była dwojaka praca do uskutecznienia: nie tylko żęcie wśród ludu żydowskiego, ale i praca przygotowawcza dla nowej dyspensacji ewangelicznej.

Jedno wchodziło w drugie. Podobnie będzie przy końcu tego wieku, praca żęcia jest dokonaniem wieku; żniwo jest końcem wieku. W czasie żniwa Pan wysyła żeńców, i praca żęcia jest w toku. Lecz to nie jest koniec Boskiego planu. Następuje druga dyspensacja, która wkrótce będzie wprowadzona, a to będzie czas do zasiania wielkiego pola prawdziwym nasieniem. Teraz jest czas żniwa, oracz już rozpoczyna i on żeńców zajmie. Żeńca jeszcze się nie usunął z drogi, a tu już oracz przychodzi. Co można rozumieć przez to? Rozumiemy, że praca żniwa zaledwie uskuteczni swój cel, zebrania maluczkiego stadka i wielkiej kampanii do gumna Pańskiego, a tu już oracz ucisku będzie się wzmagał w swojej gwałtowności nad. światem, a w czasie zbierania wielkiej kompanii, czas ucisku będzie na świecie.

KPiO 1908; ang: 74