Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

CHRONOLOGIA - Zamknięte drzwi.

Z

Czy rozsądnie jest przypuszczać, że w czasie słusznym ukaże się w "Strażnicy" zawiadomienie, iż drzwi sposobności do poświęcenia są zamknięte?

Sądzę, że nie. Widzę, drodzy przyjaciele,. z najrozmaitszych pytań, jakie do mnie nadchodzą, że ja jestem winny tych właśnie pytań o zamknięciu drzwi. Każdy ma prawo przemawiać we właściwy sobie sposób, a jak długo ktoś; zachowuje pewne granice tak długo nie można mu zarzucić nierozsądku. Dlatego możemy mówić o zamknięciu drzwi sposobności, ale chcę wam nadmienić, że Biblia nie mówi o zamknięciu drzwi sposobności.

Nie ulega wątpliwości, że przyjdzie czas kiedy sposobność głoszenia prawdy będzie wielce ograniczona, kiedy wszystkie rzeczy będą okrywane i zasłaniane, a ludzie nam się sprzeciwiający będą twierdzić, że jesteśmy anarchistami lub ich sympatykami. Panuje teraz ogólne przekonanie, że wszelką anarchię trzeba tłumić, z czym i my zupełnie się zgadzamy. Sądzimy, że anarchiści są nierozsądnymi i niebezpiecznymi ludźmi i że należy ich ograniczyć. Ale wierzymy również, że niedługo może przyjdzie czas, kiedy nam powiedzą: "Jesteście anarchistami, występujecie przeciwko rządowi, i kościołowi". A oskarżyciele ci będą mieć za sobą władzę rządową i uchwalą prawa w celu zgniecenia anarchistów, a razem z anarchistami i my zostaniemy przyciśnięci, w tym znaczeniu, że zechcą nas się pozbyć. Można to będzie nazwać zamknięciem drzwi sposobności do głoszenia prawdy. Ale wiemy, że czas ten nie prędzej przyjdzie, aż Bóg będzie gotowy. W międzyczasie możemy spodziewać się że prawda bardzo się rozszerzy.

Moje spodziewania, drodzy przyjaciele, różnią się od oczekiwań wielu z pośród was. Wiem o tym, iż niektórzy Pańscy ludzie sądzą, że praca żniwa jest teraz na ukończeniu, ale powiadam wam i od wielu lat zawsze wam mówiłem, że praca jeszcze nie jest skończona i że jest jeszcze dużo do zbierania. W biurze Strażnicy zmieniliśmy trzy lata temu metodę prowadzenia listy prenumeratorów Strażnicy z systemu książkowego na system kartkowy. Przedziały na te kartki są obszerne i niektórzy zapytują, dlaczego postaraliśmy się o tak dużo kartek. Mamy miejsce na wciągnięcie 55000 prenumeratorów, a zaraz podnoszą się głosy, że jest to za dużo. Nie moi drodzy. Potrzebujemy mieć tych 55000 prenumeratorów; na razie ich nie mamy, ale sądzę, że ich mieć będziemy. Przypuszczamy, że bardzo dużo ludzi dojdzie do pewnego stopnia prawdy i do sympatyzowania z nią, a nadto są wśród innych sekt ludzie, którzy są w rzeczywistości świętymi w sercu, ale w mniejszym lub większym stopniu zaślepieni przez kościelnictwo; ci sądzą, że rzeczy zewnętrzne są naprawdę takimi, jak oni je widzą, podobnie jak Jezus powiedział o uczonych w Piśmie i o Faryzeuszach, że przedstawiali się ludziom na zewnątrz czystymi i pięknymi we środku zaś byli pełni nieczystości. Teraz ludzie wśród różnych sekt budzą się z uśpienia i rozglądając się dokoła, zapytują, co to ma znaczyć? Czy jestem do tego stopnia fanatykiem, że nie mogę nawet sympatyzować z innymi? Nie, oni nie są źli, lecz systemy, w których żyją, są złe. A serca ich szukają Pana, ponieważ zapanował teraz głód nie chleba i wody, ale słyszenia czystego Słowa Pańskiego. Niektórzy z tej klasy rozpoznają już ten głód. Wierzymy więc, że teraz klasa ta jest wszędzie dokoła nas i że Pan daje nam sposobność i wielki przywilej wyszukiwania i oświecania tych ludzi.

Pamiętajmy, że tylko w jednym miejscu Pismo Święte mówi o zamknięciu drzwi, a mianowicie w przypowieści o mądrych i głupich pannach. A powiedziano tam, że przyszedł Oblubieniec. Stosujemy to do roku 1878 i na to zwrócono uwagę mądrym pannom: Oto Oblubieniec - nie powiedziano: oto Oblubieniec nadchodzi, lecz oto Oblubieniec, dla zaznaczenia Jego obecności; a wówczas wszystkie panny wstały i oczyściły swoje lampy, a jedne z nich miały olej w swych naczyniach, jak również w swych lampach. Wiecie już jakie jest znaczenie lamp i jakie naczyń, zawierających ducha świętego. Musicie mieć jedno i drugie. Musicie postarać się o olej, bo inaczej nie możecie należeć do mądrych panien; a pamiętacie, że mądre panny udały się z Oblubieńcom na wesele i drzwi zostały zamknięte. To są więc owe drzwi z tej przypowieści. Kiedy drzwi zostały zamknięte? Gdy mądre panny weszły do środka. Co to oznacza? Znaczy to, że skoro ostatni członek maluczkiego stadka zapewni sobie swe powołanie i wybranie, i kiedy uznany będzie za zwycięzcę, a wysokie powołanie się zakończy, kiedy ostatni z nich przejdzie na drugą stronę zasłony, wówczas drzwi się zamkną. Taką jest przypowieść. A potem przyszły inne panny, głupie, które tymczasem postarały się o olej. Nabyły one już doświadczenia, rozwinęły się i nabrały znajomości i światła; przyszły więc i zapukały, mówiąc: Spóźniłyśmy się trochę, ale prosimy o wpuszczenie nas. Słyszałyśmy o tym, ale nie miałyśmy oleju w naszych lampach. Ale usłyszały odpowiedź: Nie znam was; całe towarzystwo, wybrane grono, jest w pośrodku. Nie mogę was poznać.

Cóż więc one czynią? Przejdą przez wielki ucisk, jak wskazuje ta przypowieść i będzie płacz, jęk i zgrzytanie zębów. Czas ucisku, jaki przyjdzie na cały świat, spowoduje wiele rozpaczy, rozczarowań i boleści, a to jest wyobrażone znanym określeniem płaczu i zgrzytania zębów.

KPiO 1907; ang: 72