Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

CHARAKTER - Nie ma patentu na metodę rozwoju.

Jaką jest najlepsza i najpewniejsza prędka i oparta na Piśmie metoda na rozwój charakteru podobnego do Chrystusowego i Bożego?

Na to niema patentu, moi drodzy bracia. To znaczy wytrwałość i wierność. Na to niema królewskiej drogi, ani sposobu, przez który ktoś mógłby się stać na prędce podobnym Chrystusowi bez żadnych wysiłków.

W sprawie naszego Pana według Boskiego zarządzenia i planu potrzeba było pewnego czasu na rozwinięcie cierpliwości i żeby był wypróbowany w niektórych rzeczach, jakie były potrzebne, w których i Jego Kościół miał być wypróbowany (Żyd. 4:15). Niema więc skróconej drogi. Pan wypróbuje Swój lud, będzie go sądził. Nie będzie On miał innych jak tylko wypróbowanych, co będą stanowić Jego gromadkę. Jeżeli nie wytrzymają próby, by okazać się wiernymi. Pan Bóg nie dozwoli im wejść do Królestwa.

Zatem jedyną drogą którą bym mógł wskazać, jest droga zawarta w Biblii. Naturalnie, iż najpierwsza rzeczą jest zupełne oddanie się Bogu. Następnie, mamy się starać postępować Jego drogami, starając się, aby nasze światło przyświecało bez względu ile to ma nas kosztować. Mamy także badać Słowo Boże i stale się modlić; mamy mieć się na baczności, czuwać i obserwować kierownictwo Boskiej opatrzności i pozostawać w miłości Bożej. Pan Bóg dopilnuje ażebyśmy mieli dosyć przeciwności na drodze, aby nas właściwie rozwinąć i doświadczyć. a jeżeli okażemy się wiernymi, to znaczy, iż mniej lub więcej cierpień musimy przechodzić. To będą cierpienia Chrystusowe, a jeżeli z radością wytrwamy aż do śmierci, wtedy okażemy się godnymi Królestwa, chwały i czci. Powinniśmy pamiętać, że Pan Bóg powołuje nas nie tylko do czci, lecz do sprawiedliwości i świątobliwości. Przeto starajmy się żyć sprawiedliwie, trzeźwo, życiem samoofiary.

Pan Bóg daje nam do zrozumienia, co Jemu jest przyjemne i podoba się, a co Mu się nie podoba w naszych charakterach. Mówi nam, że Jemu się podoba, gdy posiadamy znaczną miarę Jego ducha świętego. Mamy posiadać pokorę i dobroć Chrystusa. Apostoł mówi, że mamy być cierpliwymi, abyśmy umieli nad sobą panować, być wytrzymałymi w cierpieniach, obfitować w miłość. Jeżeli te przymioty - owoce w nas będą i będziemy w nie obfitować, wówczas nie będziemy próżnymi, ani niepożytecznymi w znajomości Pańskiej, a w takim razie będzie hojnie dane nam wejść do wiecznego Królestwa Pana naszego i zbawiciela Jezusa Chrystusa. Kto jednak nie ocenia, ani nie odczuwa potrzeby tego, taki jest ślepy, jak mówi Apostoł, nie może widzieć tego co jest daleko, zapomniawszy na oczyszczenie od dawnych grzechów swoich. - 2 Piotr 1:7-9.

Jeżeli z ducha spłodzone Nowe Stworzenie nie widzi swego przywileju, by uprawiać ducha swojego Mistrza - ducha świątobliwości, to zapewne z przyczyny, iż nie czyni żadnego postępu. Jest dopiero jako nowo narodzonym dziecięciem, które nie nauczyło się jeszcze używać dobrze swego wzroku. Wiecie, że kocięta dopiero na piąty dzień przeglądają na oczy, i wtedy jeszcze stopniowo przyzwyczajają się używać swojego wzroku. Tak i z nami, jako z Nowym Stworzeniem; na początku naszych doświadczeń nie wiemy jak właściwie korzystać z naszego duchowego wzroku; lecz gdy wzrastamy i przychodzimy do dojrzałości, musimy z właściwego punktu zapatrywać się na sprawy życiowe. Musimy doświadczyć, która jest wola Boża, dobra, przyjemna i doskonała. (Rzym. 12:2). A jeżeli zaraz od początku naszym pragnieniem będzie czynić wolę Bożą i postępować ku doskonałości, to zrozumiemy ją lepiej i będziemy mogli ją pełnić.

KPiO 1915; ang: 52