Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

CHARAKTER - Kiedy korona będzie nam zapewniona?

Jak dalece charakter powinien być rozwinięty, ażeby można powiedzieć, że korona jest nam zapewniona i że staliśmy się zwycięzcami?

Ja myślę, drodzy przyjaciele, że właściwym punktem, na który moglibyśmy wskazać, jest dojście do punktu doskonałej miłości. Na przykład: Przystąpiliście do Boga, uczyniliście ze siebie ofiarę przez ofiarowanie, wstąpiliście do szkoły Chrystusowej i zaczęliście się od Niego uczyć. W owym to czasie dowiedzieliście się wiele wam brak do właściwej miary. Czy Pan może cośkolwiek ze mnie uczynić? Pan zaczyna mierzyć was według waszego umysłu, i oczekuje aż dojdziecie do mety doskonałej miłości, która jest probierzem doskonałego charakteru, ponieważ nikt nie może okazać się godnym wejścia do Królestwa i osiągnąć żywota wiecznego z wyjątkiem tych, co dojdą do punktu doskonałej miłości, bądź teraz, bądź w Tysiącleciu. Pan Bóg nie może przyjąć innych jak tylko tych, co w umyśle swoim i sercu doszli do tej mety. Możliwe, że ktoś posiada, słabości i wady, może się wypowiedzieć z czymś, czego potem żałuje i przeprasza, ale sercem znajduje się u mety, u celu doskonałej miłości i to jest przyczyna, dlaczego przeprasza; ponieważ znajduje się w stanie doskonałej miłości. Jeżeli ktoś miłuje Boga i bliźnich, to pragnie czynić dobrze wszystkim na ile nadarzy się sposobność. Gdy dojdzie do tego, że może miłować swych nieprzyjaciół, to znaczy, że doszedł do mety, do punktu doskonałej miłości.

Osoba ta nie może być doskonałą pod względem ciała, bo to jest niemożliwe w teraźniejszym czasie, lecz musi się starać, by trzymać na wodzy starą naturę musi założyć wędzidło na język itp. użyć sposobów. Czasami przedstawiam to w ilustracji złego psa, który wyobraża naszą starą naturę, a za którą nowe stworzenie jest odpowiedzialne, więc musi się strzec pilnie. Nasze intencje są dobre, bo jako dowód jest fakt, że gdy minie gorączkowe uniesienie danej chwili, natenczas serce wraca do zasad sprawiedliwości i prosi Boga o przebaczenie za wszystko co było uczynione. Lecz może powiesz: Jednakowoż jest trudniej sprostować, co się stało, aniżeli gdyby się było tego wcale nie popełniło. Zapewne, ale to właśnie jest, co musisz uczynić, jeżeli chcesz udowodnić Panu, że twoje serce pragnie sprawiedliwości i każdym razem, gdy kto popełni błąd, powinien go zaraz naprawić. Zatem według mojego wyrozumienia, uważam, że kto dojdzie do tego stanu umysłu i serca, to znaczy, że doszedł do punktu doskonałej miłości względem Boga i ludzi, ponieważ pragnie dobra dla wszystkich, a krzywdy nikomu. Od tej chwili, ja rozumiem, że Pan takiego uważa, iż korona jest dla niego odłożona. To jest jedyna rzecz, lecz druga jest, by czuwać aby ta korona nie dostała się komu innemu. Gdy korona została komu odłożoną, a w międzyczasie wystąpiłby ze stanu dla różnych trudności i powodów i nie wytrzymałby próby, wówczas okazałby się niegodnym, bo nie był zwycięzcą. Z tego można zauważyć punkt rozwoju charakteru, bez którego nikt nie może okazać się godnym być w królestwie niebieskim lub ziemskim. Obowiązani jesteśmy okazać jako chrześcijanie nasza miłość i pobożność, to jest jak żyjemy i postępujemy w naszym codziennym życiu i we wszystkich doświadczeniach życiowych od czasu wejścia do szkoły Chrystusowej, ponieważ jesteśmy obowiązani nauczyć się od Niego tak prędko, jak tylko możliwe, by dojść do punktu doskonałej miłości względem wszystkich.

KPiO 1910; ang: 50