Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

CHANAAN - Czego jest typem?

Pastor Russell mówi: "Dzieci Izraela podróżowały po puszczy, zmierzając do ziemi Chananejskiej, co było typem na podróżowanie chrześcijan w grzesznym świecie, zmierzając do niebieskiego Chanaan". Izrael figuralny prowadził walkę, gdy wszedł do ziemi Chanaan. Gdzież się znajduje pozafiguralny Chanaan i którzy to są pozafiguralni Chanaanejczycy i jak oni są zwalczani przez pozafiguralnego Izraela?

Paweł Apostoł, nadmienia, że cała historia Izraela była figurą na doświadczenia, które przechodzili chrześcijanie (1 Kor. 10:11). Lecz powinniśmy być bardzo ostrożnymi, ponieważ w niektórych razach do pewnego stopnia polegamy na naszym sądzie. Ja bym myślał, że podróżowanie po puszczy ku ziemi Chanaan wyobrażało usiłowanie wejścia do właściwej społeczności z Bogiem. Izrael nie wszedł do ziemi Chananejskiej tak prędko jakby mógł. Gdyby posiadał właściwą wiarę, to mógłby wejść w krótkim czasie. Krótko po odejściu od góry Synaj Izraelici mogliby byli wejść do ziemi Obiecanej i osiągnąć błogosławieństwa. Oni jednak tam nie weszli dla niedowiarstwa. Podobnie wielu z nas błądziło po stanie puszczy zanim dostaliśmy się do rodziny Bożej, nie dla tego, że to błądzenie było potrzebne dla braku wiary. Nie potrzebowaliśmy czekać czterdziestu lat lub inny okres czasu, lecą mogliśmy wejść wcześniej - prędzej. Przez ofiarowanie się moglibyśmy wejść zaraz.

Większość jednak odwłacza. Podobnie żydzi nie mogli wejść zaraz. Zamiast zaraz osiągnąć błogosławieństwa, jakie wielu mogłoby otrzymać, to jednak dla braku wiary, błądzili przez wiele lat. W figurze Jozue wyobrażał Jezusa. Gdyby Żydzi wcześniej uznali Jozuego i jego kierownictwo o tyle prędzej przeszliby przez Jordan i weszli do Chanaan. Im wcześniej przekonamy się, że Zakon nie mógł nic nam sprawić, tym wcześniej pod wodzą Jozuego (Jezusa) możemy wejść do niebieskiego Chanaan. Gdy Izraelici weszli do ziemi Obiecanej rozpoczęli zaraz walkę z Chananejczykami, Perezejczykami, Amorejczykami, Hetejczykami, Hewejczykami i Jebuzejczykami. Ci wyobrażają słabości ludzkiej natury, przeciw którym mamy prowadzić walkę i zwyciężać je, abyśmy mogli otrzymać Ziemię Obiecaną, to jest przywileje, jakie przysługują dzieciom Bożym.

KPiO 1915; ang: 47