Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

BIODRA - Przepasawszy Biodra Myśli Waszych - 1 Piotr 1:13

Co ten tekst znaczy?

W dawnych czasach gdy noszono faliste szaty, używano zawsze pasów dla dwóch powodów; po pierwsze dlatego, ażeby opasać odzież, jak na przykład, niekiedy śpiewamy: "Opasz się szatą weselną". Zatem pas był potrzebny do trzymania odzieży w należytym porządku i żeby nie była w nieładzie, lub miałby się ktoś o nią potknąć i upaść. Po wtóre, pasem było dobrze być przepasanym podczas pracy. Na przykład, gdy ktoś wysilał się podczas zajęcia, miał dźwigać ciężar, albo biec, pas był wówczas ważnym dla muskułów brzusznych.

Nawet podczas mowy gdy się jest przepasanym, dolne mu-skuły ścieśniają się a tym sposobem dają więcej siły i mocy głosu. Jest dowiedzionym, że przy każdej ręcznej pracy mu-skuły te są wystawione na pewien nacisk. To też nawet i dzisiaj, między robotnikami jest zwyczaj noszenia pasów. Szczególnie gdy mają coś trudniejszego do wykonania wówczas przyciągają pasa w celu wzmocnienia muskułów, a tym samym aby być więcej zdolnym do wykonania zamierzonej pracy z mniejszym wysiłkiem.

Tu zdaje się być główna myśl Apostoła, gdy mówi: "Przepasawszy biodra myśli waszych." Jak mamy w ciele naszym biodra, które odgrywają ważną rolę przy wykonywaniu pracy, lub ćwiczeń i staramy się je wzmocnić, podobnie jest z naszym umysłem. My, cośmy się poświęcili, ażeby być ludem Bożym i wykonywać Jego pracę, pojmujemy, iż nasz umysł potrzebuje wzmocnienia. Potrzebujemy mieć odwagę. Potrzebujemy być wzmocnieni do dalszego biegu.

Gdy staramy się przepasać biodra myśli naszych, to znaczy, żeśmy postanowili być czynnymi, że odpoczynek i wygody odłożyliśmy na stronę, a rozpoczęliśmy ważną pracę, która wymaga wszystkich sił jakie posiadamy. Chrześcijanin ma wielkie zadanie przed sobą, aby w służbie Bożej kłaść życie swoje, by wykonał wszystko i użył wszelką sposobność jaką Pan raczył udzielić swym sługom i naśladowcom; abyśmy mogli zdać dobry rachunek gdy będzie się z nami liczył, abyśmy mogli powiedzieć: Dałeś mi dwa talenty, otom drugie dwa zyskał nimi, albo: Dałeś mi pięć talentów, otom drugie pięć zyskał.

KPiO 1910; ang: 448