Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

BIBLIA - Przez kogo będzie używana w Tysiącleciu?

Czy ktokolwiek inny oprócz świata będzie używał Biblii?

Tu na ziemi nie będzie kogo innego jak świat, oprócz Ojców świętych. Może być, że się będą odwoływać do Biblii, a może i do innych dzieł, lecz to nie będzie dla nich drogowskazem, ponieważ Ojcowie święci będą pod bezpośrednim nadzorem duchowego Kościoła; wszelkie instrukcje będą pochodziły wprost od Kościoła do Ojców Świętych, a od nich do reszty ludu, więc nie będą polegać na Biblii. Lecz przypuszczamy, że Abraham rad będzie odczytywać opisy Księgi Rodzaju lub Proroctwa, albo to co jest opisane w Nowym Testamencie, gdzie Jezus mówił, iż On był jeszcze przed Abrahamem; przy tym może powie: Jezus to powiedział; jak ono jest prawdziwym i jak mało się tego spodziewałem. A może też będzie się interesował czytaniem Wykładów Pisma świętego i wielu innych książek, a może i historią Francji, dziwiąc się, jak ci ludzie mogli rozumieć że mordować jedni drugich jest rzeczą chwalebną, a może będzie się przypatrywał niektórym pomnikom wojennym i powie:

Na co oni zrobili tę statuę?

On był wielkim człowiekiem.

Co takiego on uczynił?

O, on był wodzem wojsk które używały proch, armaty i kule i wymordowały wielkie masy ludzi.

Czy to jest przyczyna dlaczego uważają go za wielkiego człowieka?

Tak.

W przyszłości będą się przypatrywać z zaciekawieniem tym rzeczom opisanym w historii o wojnach i jakiego rodzaju złość mogła opanować rodzaj ludzki, jak szalonymi musieli być, by zabijać jedni drugich dla bagatelnych rzeczy - czy powinni być zapatrywań demokratycznych lub republikańskich, albo czy powinni być Metodystami czy Prezbiterianami. Dziś stopniowo zaczynamy nabierać ducha zdrowego zmysłu; jeszcze go nie mamy, lecz zaczynamy osiągać ducha zdrowego rozsądku, jego usposobienie, w coraz większej mierze. Dzięki niech za to będą Bogu!

KPiO 1908; ang: 43