Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

BIBLIA - W Tysiącleciu.

Czy rodzaj ludzki będzie potrzebował Biblii w Tysiącleciu?

"Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim a światłością ścieżce mojej." - Ps. 119:106. Przyczyna, dla której potrzebujemy teraz Biblii jako pochodni i światłości jest, że żyjemy w ciemnych czasach, aż dopóki nie wzejdzie brzask i zaświta jutrzenka. Po zaświtaniu jutrzenki nikt nie będzie potrzebował pochodni. Lecz świat będzie miał coś lepszego od pochodni. Ja jednak myślę, że świat zawsze będzie miał Biblię, podobnie jak teraz mamy historię Francji. Czy kto potrzebuje historię Francji? Nikt nie żył sto lat w przeszłości, lecz jest rzeczą ciekawą wiedzieć historię Francji. Czy kto potrzebuje historię Żydów? Czy kto z nas chce być żydem? Nie, lecz jest rzeczą ciekawą wiedzieć o działalności Bożej względem Żydów, Jego Opatrzności i jak te rzeczy się działy. Przeto ja myślę, że świat odniesie wiele błogosławieństwa z Biblii, gdy się dowie, jak proroctwa były pisane przed ich wypełnieniem się i jak one się wypełniły. Ja myślę, że Biblia będzie dla świata wielką księgą nauki, lecz nie będą potrzebowali na niej polegać i nie będzie dla instrukcji jak jest ona teraz. Będzie ona coś w rodzaju pobocznego światła, albo obrazem czasów minionych, która ludziom pomoże do dania większej czci Bogu za Jego obietnice i za Jego działalność w przeszłości.

KPiO 1908; ang: 43