Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

BIBLII BADANIE - Metoda badania Jej.

Jakby brat radził badać Biblię? Czy radziłby, aby obmyśleć najpierw dla siebie, lub odczytać uwagi zanim rozpocznie się rozbieranie jej?

Nie jestem pewny, czym zrozumiał myśl dającego pytanie, lecz to mogę powiedzieć drogi przyjacielu, te Słowo Boże nam mówi gdy nasz Pan wstąpił na wysokości, dał dary ludziom i wylicza, jakie to były dary: "Tenże dał niektóre Apostoły, a niektóre Proroki, a drugie Ewangelisty, cudotwórców." Niektóre z tych darów są jawne i teraz. Są tacy, co mają naturalne zdolności do nauczania, lecz; nie wszyscy mają te zdolności, więc Apostoł zapytuje: "Izali wszyscy są Apostołami ? Izali wszyscy prorokami ? Izali wszyscy nauczycielami?" - Nie. Więc dalej mówi, że Pan Bóg dał te dary Kościołowi dla pewnego celu. A jakiż był ten cel? "Ku spojeniu świętych, ku pracy usługiwania, ku budowaniu ciała Chrystusowego, a iż byśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary i znajomość Syna Bożego, w męża doskonałego, w miarę zupełnego wieku Chrystusowego." (Ef. 4:11-13, l Kor. 12:28-29). Innymi słowy mówiąc: Jezus jest głową już uwielbioną i On dał te dary Kościołowi, ażeby mógł pomagać jeden drugiemu do rozwoju członków Ciała Chrystusowego, aż do zupełnego ukompletowania.

Jeżeli więc Pan Bóg przez Chrystusa Jezusa udziela te szczególne dary Kościołowi, przeto rozumiemy, że jest po części obowiązkiem Kościoła używać tych darów gdy ma sposobność. Zatem nie byłoby właściwym dla badacza Pisma świętego badać tylko dla siebie. Jeżeli ktoś badał Biblię przez długie lata i nie wiele z niej wydostał, to powinno się patrzeć, jakie jest Pańskie kierownictwo i jaką jest w tym Opatrzność Boża. W sprawie tej nie mamy polegać na czyimś zdaniu, lub słowie, lecz na takie tylko zgadzać się rzeczy, które mogą nam być dowiedzione, a Słowo Boże ma być podstawą, czyli prawidłem wszystkiego co przyjmujemy. Czy to jednak przychodzi w kilku minutach od kogo innego, to jest zupełnie inna sprawa. Cokolwiek do was przychodzi, to sami powinniście się przekonać o tym, co przyjmujecie i być pewnymi, że to zgadza się zupełnie ze Słowem Bożym.

KPiO 1911; ang: 42