Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

BIBLIA - Sprawia kaznodziejom największe kłopoty.

Jeżeli Biblia była źle tłumaczona we wielu żywotnych punktach, jak wtedy możemy rozumieć Biblię, jeżeli nie jesteśmy dosyć wyuczeni, aby znać te rzeczy?

Kaznodzieje są mniej zdolni do tłumaczenia Biblii, niż którakolwiek z klas ludzi na świecie. Teologiczne Seminaria nie nauczają Biblijnych tłumaczeń, ale nauczają studentów, jak bronić różnych wierzeń, i jak zapobiec dociekaniu, i aby dociekający wyglądał na głupca. Nic nie sprawia kaznodziei więcej kłopotu, niż Biblijne pytania.

Naszą radą dla tych, którzy chcą poznać Prawdę jest, aby badali Pismo Święte i używali Konkordancje i każdą biblijną pomoc, które dopomogą im do właściwego wyrozumienia Pisma Świętego. Lecz bądźmy pewni, że gdy zbliżamy się do przedmiotu, aby to było z uczciwością i modlitwą, że pragniemy poznać Prawdę i to bez sekciarskiego uprzedzenia. Pamiętajmy na słowa Mistrza, "Poświęć je w Prawdzie; Słowo Twoje jest Prawdą".

KPiO 1912; ang: 42