Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

BADACZE P. ŚW. - Czy mają specjalną Biblię?

Czy to prawda, ze M.S.B P. Św. ma swoją Biblię, która się różni od innych?

Niektórzy ludzie myślą, że mamy inną Biblię, ponieważ gdy cytujemy teksty Pisma świętego, to im się zdaje, że takich tekstów przedtem w Biblii nie napotykali. Mam na myśli pewną niewiastę, która tak się wyraziła: "Mój pastor po śmierci mojego męża przyszedł mnie odwiedzić". Jej mąż należał do B.P.św., zaś jej pastor był Metodystą i ten do niej powiedział: "Twój mąż wyznawał dziwną religię". Ona - "On wierzył odmiennie od innych w niektórych rzeczach." "A w jakie rzeczy on wierzył co się różnią od innych?" Na to ona odpowiada: "Jedną z tych rzeczy jest, że w przyszłości, w czasie tysiącletniego panowania Chrystusa, będzie sposobność dla całego rodzaju ludzkiego dojść do restytucji. Wtedy ludzie będą pozbywać się grzechu i śmierci na odwrót co teraz się dzieje. Biblia to nazywa restytucją i mój mąż w to wierzył"" Na to pastor odpowiedział: "Coś podobnego w Biblii się nie znajduje". Ona na to odpowiada: "Ja myślę, że się znajduje". On mówi: "Mylisz się." Ona mówi: "Ja myślę że ja to znajdę w Biblii, zdaje się, że on te miejsca ponaznaczał." Wówczas podała mu otwartą Biblię gdzie był zrobiony znak i podkreślone Dz. Ap. 3:19-21, co też przeczytał i wyrzekł: "Jaka Biblia to jest?" Spojrzał na front tej Biblii i zauważył tam napis: Amerykańskie Towarzystwo Biblijne, i mówi: "Ja tego tekstu nigdy przedtem nie zauważyłem w Piśmie świętym".

W podobny sposób rzecz się ma z innymi tekstami. Myśmy nie wiedzieli o niektórych rzeczach, które się tam znajdują i wiele rzeczy, o których nam się zdawało, że tam są, ich wcale tam niema. My nie mamy innej Biblii, lecz możemy powiedzieć, że mamy specjalne wydanie (angielskie) do której przy końcu są dodane komentarze, zebrane wyjątki z "Watch Tower" i wykładów Pisma Św., które traktują i wykazują różne teksty Pisma Św. zarazem tłumaczą niektóre z nich. Ktoś mógłby nazwać je Watch Tower Biblie, lecz my wolimy nazwać Badaczy Pisma Świętego wydanie, ponieważ pomaga do odszukania i wykazuje co Biblia uczy o różnych przedmiotach.

KPiO 1913; ang: 345