Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

BADACZE PISMA ŚWIĘTEGO - Względem łączności z denominacjami.

Dlaczego wszyscy mówcy M. S. B. P. Św. publicznie zachęcają ludzi do pozbywania się wszelkiej łączności z denominacjami?

Nie wiedziałem, że to czynią. Utrzymujemy jednak, że byłoby rzeczą właściwą przełamać wszelkie denominacyjne zapory, te różne ogrodzenia sekt, które egzystują od wieków, inne zaś od niedawna i trzymają chrześcijan mniej lub więcej w rozłące - odosobnieniu. Niektóre z nich mają wysokie ogrodzenia, inne mniej wysokie, lecz wszystkie w swoich dążeniach dopomagają do rozdziału; przeto radzimy ludowi Bożemu, aby wyszedł z poza tych ogrodzeń i złączył się razem z innymi do badania Słowa Bożego. Te różne wierzenia są jak słupy powbijane w ziemię, do których ludzie poprzywiązywali się. Czemu od nich się nie uwolnią? W pieśni śpiewamy: "Ześlij o Panie Twoją Prawdę i Światło, niech one nam przewodzą?"; wielu jednak jest przywiązanych do sekciarskich słupów. Przeto raczej opuśćmy te słupy, a udajmy się za światłem. Wierzymy, iż to jest droga Boża. Nie mówimy jednak nic ujemnego o tych chrześcijanach znajdujących się w tych denominacjach. Przeciwko czemu występujemy, to przeciw różnym wierzeniom, ponieważ one uczyniły nam wiele krzywdy i innym czynią. Gdyby wszystkie ludzkie wierzenia zostały zgniecione, to byłaby sposobność dla ludu Bożego złączyć się wspólnie na badanie Słowa Bożego i z czasem czynić więcej postępu.

KPiO 1913; ang: 345