Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ANIOŁOWIE - Kiedy złe duchy zostaną zniszczone?

Czy złe duchy będą zniszczone przy końcu czasu żniwa, czy też będą związane razem z szatanem i zniszczone z nim przy końcu Tysiąclecia?

Ja nie wiem, lecz mogę dać moje zdanie i przyczynę. Próba złych duchów i próba szatana zdają się być dwie różne sprawy. Szatan nie był kuszony oprócz przez swe własne pożądliwości i o ile możemy zauważyć w Piśmie, nie okazywał on nigdy skruchy, przeto nie znajdujemy w Piśmie Świętym, aby jakiekolwiek miłosierdzie miało być okazane, lecz ma być ostatecznie zniszczony.

Aniołowie, zdaje się, iż mieli dość długi okres czasu obserwować jego powodzenie i jakoby się zdawało, że Pan Bóg nie może go ukrócić. Potem nastąpił stosunek z ludźmi. Szatan okazał się samolubem i próbował zdobyć władzę. Co się tyczy aniołów, którzy nie zachowali pierwszego stanu swego, lecz opuścili mieszkanie swoje, szczególną o tym wzmiankę mamy uczynioną przez apostołów Piotra i Judę, że zostali poddane łańcuchom ciemności i zachowani na sąd dnia wielkiego. Teraz czy to odnosi się do sądu w Tysiącletnim Dniu, czy do obecnego czasu? Nam się zdaje, że to odnosi się do sądu w obecnym czasie ponieważ oni byli trzymani - skrępowani łańcuchami ciemności i zdaje się, że oni trzymają władzę uwolnienia się z tych więzów ciemności w obecnym czasie. Przypuszczam, że jak oni teraz mają możność uwolnienia się, więc się im zdaje, że Bóg nie może ich ukrócić. Ich uwolnienie się będzie stanowiło część wielkiego Ucisku świata, który wyniknie nie tylko z powodu ludzkich warunków, ale i z przyczyny złych duchów. Zatem w ciągu długiego czasu, w którym oni byli skrępowani możliwe, że niektórzy z nich nauczyli się wyczekiwać Pana, jak to Pismo Święte zaznacza i pokutowali, więc teraz byłby dla nich czas właściwy, by okazać swoją wierność w czasie, w którym wszystkie inne duchy będą skłonne czynić raczej zło.

Warto zapamiętać, że wyraz "sąd", jaki tu jest użyty, oznacza próbę, a nie wyrok. Oni byli zachowani w łańcuchach ciemności aż do próby dnia wielkiego. Tutaj może być postawione pytanie: Czy te duchy, którzy okażą się niegodnymi w tym czasie próby, zostaną zniszczeni teraz, albo będą z szatanem przez tysiąc lat? Nasze zdanie jest, że oni zostaną zniszczeni teraz, gdy ich ostateczna próba się skończy; Bóg zdaje się nie mieć szczególniejszego celu, by je zachowywać dłużej. Lecz to jest tylko nasze zdanie, gdyż pewności tego nie mamy. Jeżeli komu zdaje się inaczej, to nie będziemy się o to sprzeczać. Gdzie Słowo Boże mówi wyraźnie, to i my mówimy. Jeżeli kto chce wiedzieć, co ja o tym myślę, to tu jest przedstawione, lecz jeśli kto chce mieć swoje zdanie może też mieć.

KPiO 1909; ang: 22