Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ANIOŁOWIE - Upadli Aniołowie na próbie.

Czy złe duchy są teraz na sądzie i kiedy zostaną osądzone?

W pewnym sensie możemy przypuszczać, że aniołowie upadli - złe duchy - mniej lub więcej znajdują się na próbie od czasu, odkąd zostali poddani "łańcuchom ciemności." Oni wszyscy stali się przestępcami i jak tylko Boski sąd został przeciw nim wydany i zostali oddani łańcuchom ciemności, wszyscy się dowiedzieli, że bardzo wystąpili przeciw prawu Bożemu i popadli pod przekleństwo i wcale by nas nie dziwiło, że niektórzy z tych upadłych aniołów zechcieliby powrócić do harmonii z Bogiem. Zdaje się nam, że szczególniejszy czas względem nich był wtedy, gdy naszego Pana śmierć i zmartwychwstanie było dla nich wielką nauką i wykazało wielką miłość Bożą dla rodzaju ludzkiego i miłosierdzie, przez które człowiek mógł być wyswobodzony od grzechu i śmierci. Ten objaw miłości Bożej stał się dla tych duchów wielkim kazaniem o miłosierdziu Bożym i natchnęło ich nadzieją dla nich samych. Jeżeli niektórzy z tych upadłych aniołów, mający respekt dla prawa Bożego i nadzieję w Boskie miłosierdzie, okazaliby wiarę i nadzieję przez odwrócenie się od grzechu i nawróciliby się do sprawiedliwości, jestem pewny, że tacy mieliby ciężkie doświadczenie i prześladowanie ze strony upadłych duchów i możliwe, że nasze doświadczenia w porównaniu do ich byłyby małoznaczne, ponieważ, możemy sobie wyobrazić, gdyby złym duchom było dozwolone czynić co zechcieliby tym, co miłują sprawiedliwość, to byłby dla nich ciężki los. Przeto sąd upadłych aniołów odbywa się w ten sposób, jak się dzieje sąd Kościoła, który doświadcza nas, czy miłujemy sprawiedliwość a nienawidzimy nieprawości i ile jesteśmy gotowi znieść dla sprawiedliwości. Zatem, jeżeli którzy z tych aniołów mają respekt dla Boga i sprawiedliwości i posiadają nadzieję, że miłosierdzie Boże będzie im okazane, to bez wątpienia, że próbą ich będzie doświadczenie wierności, a cokolwiek wyszłoby przeciw nim byłoby dla nich doświadczeniem, czyli próbą wierności dla Boga.

Zdaje się, że przy końcu obecnego wieku i rozpoczynaniu się nowej dyspensacji, szczególniejszego rodzaju próba na nich przychodzi, lecz jakiego rodzaju to mało o tym wiemy. Wszystko co wiemy jest to, co mamy powiedziane, że te duchy zostali poddane łańcuchom ciemności, aby byli zachowani na sąd dnia wielkiego. Co to znaczy, jest dla nas zagadką? Sąd dnia wielkiego może się nie odnosi tak wiele do nich jak do nas ze świata. Ten szczególny sąd dnia wielkiego ma się wkrótce objawić, gdy wszystkie królestwa tego świata zostaną osadzone, gdy wszystkie obecnie istniejące instytucje zostaną wystawione na próbę, a ogień dnia onego jego doświadczy. Ogień ten doświadczy także wszystkich członków Kościoła, a te duchy złe są trzymani łańcuchami ciemności aż do tego czasu. Tu nasuwa się myśl, że wówczas te duchy zostaną uwolnione, czyli więcej nie będą krępowani łańcuchami ciemności, lecz będą mieli swobodę objawiania się. Nieco później zobaczymy. Zapytajcie się coś w tym względzie około roku 1915, a zdaje się, że będziemy wiedzieć coś więcej.

KPiO 1911; ang: 20