Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ANIOŁOWIE - Przywrócenie upadłych Aniołów.

Czy którzy z upadłych aniołów zostaną przywróceni, jeżeli tak, to w jaki sposób może się to stać bez Okupu?

Odnośnie upadłych aniołów nie mamy stanowczej informacji z wyjątkiem co Apostoł mówi: "Azaż nie wiecie, iż Anioły sądzić będziemy?" - Wyraz "sądzić" jaki jest użyty w Piśmie Świętym znaczy próba. Z tego można wnosić, że jeżeli będą mieli dalszą próbę, to zapewne niektórzy z nich otrzymają sposobność, aby mogli odnieść korzyść z tej próby.

Oni odpadli od pierwotnego swego stanu świętości z powodu pokusy a w ciągu długiego czasu odkąd upadli mieli sposobność poznać błąd w swoim postępowaniu i jeżeli zechcą, uczynią reformę. Możemy dalej zauważyć, co mówi Apostoł Piotr, że nasz Pan Swoją śmiercią i zmartwychwstaniem kazał duchom w więzieniu, co wyraźnie odnosi się do upadłych aniołów, to jest tych, którzy nie zachowali pierwotnego stanu swego i zostali strąceni do piekła - Tartarus - związani łańcuchami ciemności. Wyrażenie Apostoła Piotra znaczy, że upadłe duchy, zwane teraz demonami, albo diabłami, miały sposobność usłyszeć - dowiedzieć się ważnej lekcji, jaka im była głoszona; było to zamanifestowanie wielkiej miłości dla rodzaju ludzkiego w urządzeniu dla niego odkupienia, a to złe duchy mogły widzieć, że jeżeli Bóg był tak dobrym dla ludzkości, to możliwe, że z czasem okaże i dla nich swoje miłosierdzie. Zatem odpowiadamy, że jest dla nich nadzieja i nasze przypuszczenie, drodzy przyjaciele, jest, że odkąd Jezus Swoją śmiercią i zmartwychwstaniem głosił kazanie aniołom, tak świętym, jak i upadłym aniołom, a z tego powodu niektórzy poprawią się i możemy przypuszczać, że powstrzymają się i zaprzestaną dalszego nieposłuszeństwa. W ostatnich minionych osiemnastu stuleciach były dwie główne klasy tych upadłych duchów, jedni wierni powracający do sprawiedliwości, drudzy zaś przeciwni Bogu, uprawiający grzech i naśladujący szatana.

Czy to wymaga okupu? Odpowiadamy: Nie. Gdyby aniołowie zostali skazani na śmierć, wtedy wykupienie od śmierci byłoby konieczne. Oni jedynie poddani byli "łańcuchom ciemności," aby nie mogli używać swej władzy. Gdyby byli skazani na śmierć, wtedy byłoby wymagane, ażeby na każdego upadłego anioła, jeden święty anioł stał się okupem, ponieważ każdy z nich został indywidualnie potępiony. Inaczej jednak rzecz się ma z rodzajem ludzkim; myśmy nie byli osądzeni i potępieni indywidualnie, lecz zostaliśmy osądzeni w Adamie, stąd odkupienie pierwszego rodzica Adama znaczy nie tylko odkupienie jego samego, lecz i całego jego narodu. Tym sposobem plan Boży jest, że Chrystus jest okupem za wszystkich, odkupując jednego. Podobne urządzenie nie byłoby możliwe względem upadłych aniołów, lecz oni podlegają własnemu indywidualnemu sądowi.

KPiO 1906; ang: 19