Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ADOPTACJA - Do kogo stosowana.

"Aleście wzięli Ducha przysposobienia (adaptacji) synowskiego, przez którego wołamy Abba, to jest Ojcze". Czy orzeczenie "duch przysposobienia" stosuje się do Pana naszego Jezusa? Rzym. 8:15

Nie. Pan Jezus nigdy nie był nikim innym jak tylko Synem Bożym. On nie był adoptowanym Synem w żadnym znaczeniu. Bóg posłał syna Swego na świat. Na świecie Jezus również był Synem. Synostwo Jego nigdy nie było przerwane. On pozostał Synem wiernym aż do śmierci krzyżowej. Gdy Bóg wzbudził Go od umarłych Jezus wciąż był Synem wywyższonym do najwyższej chwały. Słowo adoptacja nie jest także bardzo stosownym do doświadczeń Kościoła. Bóg nie adoptował nas w ciele. On ma do czynienia z nami tylko jako z Nowymi Stworzeniami, a Nowymi Stworzeniami stajemy się nie przez adoptację ale przez spłodzenie z Ducha Świętego. Diaglott podaje lepsze tłumaczenie tego tekstu.

KPiO 1912; ang: 7