Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

AARONOWE KAPŁAŃSTWO - Czy powinno być stosowane pozafiguralnie?

Czy mamy w Piśmie św. jakiś dowód, że kapłaństwo Aaronowe będzie wykonywało swój urząd kapłański w Tysiącleciu?

Jedno Pismo, które zdaje się o tym mówić znajduje się w księdze Malachiasza, że gdy Pan przyjdzie do swego Kościoła, to "będzie siedział, roztapiając i wyczyszczając srebro i oczyści synów Lewiego i przepławi je jako złoto i jako srebro, i będą ofiarować Panu dar w sprawiedliwość." - Mal. 3:3.

Ktoś mógłby stosować to Pismo do synów Lewiego w literalnym znaczeniu, lecz nam się zdaje, że to jest znaczenie poza-obrazowe; że Kościół stanowi system duchowych Lewitów, których Pan czyni godnymi, aby mogli ofiarować Bogu ofiary przyjemne, jako pozafiguralni Lewici i Królewskie Kapłaństwo.

KPiO 1911; ang: 5