Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Drukuj Straż 1947, nr. 4
Straż 1947 Rok
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

Jak mają się odnosić do braci i sióstr, dzieci uczęszczające do niedzielnej szkółki?

Jeżeli przez orzeczenie "odnosić się," pytający ma na myśli jak dzieci mają nazywać dorosłych, poświęconych braci i siostry, to w pytaniu jest i odpowiedź; czyli dzieci mogą odnosić się do nich, czyli nazywać ich, braćmi i siostrami. Uważamy, iż dobrą formą wyrażania się dzieci do poświęconych braci młodzieńców i sióstr panienek byłoby dodać do słowa bracie lub siostro, imię danej osoby; naprzykład: Bracie Janie, siostro Anno itp. Gdy zaś dziecko mówi do poświęconych osób, starszych wiekiem, to mogłoby dodać nazwisko danej osoby - bracie Nowicki, siostro Kowalska itp. Nie podajemy tego jednak jako regułę, a tylko jako myśl, co, naszym zdaniem, byłoby dobrą formą odnoszenia się dzieci do poświęconych braci i sióstr.

Straż 1947.4