Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Drukuj Straż 1947, nr. 2
Straż 1947 Rok
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

My tu w Polsce otrzymujący zapomogi od braci z Ameryki chcielibyśmy wiedzieć, komu mamy to do zawdzięczenia? Czy jest to pomóc zbiorowa, czy też osobista od braci, których nazwiska i zwrotne adresy widnieją na paczkach?

W niektórych wypadkach są to dary osobiste, lecz w znacznej większości jest to pomoc zbiorowa, składana przez wszystkich braci i siostry, współpracujących tak w tej sprawie jak i w innych pracach międzyzborowych. Bracia wysyłający paczki są tylko sługami upoważnionymi do tej pracy przez poszczególne zgromadzenia, a dwuch przez zarząd pracy międzyzborowej.

Jednakowoż, na ile to się tyczy wdzięczności, to my tu w Ameryce nie rozumiemy, że należy nam się od Was, bracia z Europy, jakaś szczególniejsza wdzięczność. Wobec ogromnego zniszczenia, jakie Was nawiedziło przez tę wojnę (a którego my, z łaski Bożej, uniknęliśmy), uważaliśmy sobie za obowiązek aby pospieszyć z pomocą i chociaż w małej cząstce ulżyć niedoli najbardziej potrzebującym. Jest to nie tylko obowiązkiem ale i przywilejem; albowiem "Szczęśliwsza jest rzecz dawać aniżeli brać" (Dzie. 20:35). Przeto wdzięczność naszą wszyscy wyrażamy Temu, od którego pochodzi wszelki dobry i doskonały dar (Jak. l:17), radując się, że chociaż ściśnieni różnymi trudnościami życia doczesnego, możemy jednak służyć jedni drugim, dopomagać sobie wzajemnie, tak w rzeczach duchowych jak i cielesnych, możemy "jedni drugich brzemiona nosić i tak wypełniać zakon Chrystusowy." - Gal. 6:2.

Wiemy, że znikoma pomoc nasza nie jest w stanie wyrównać tej nędzy i braków, jakie wielu braci naszych poza oceanem musi przechodzić. Ufamy jednak, że te chwilowe niedostatki nie zdołają odłączyć Was od miłości Chrystusowej (Rzym. 8:35-39); a w słusznym czasie Bóg wszelkiej łaski i Ojciec miłosierdzia udzieli Wam ulgi, gdyż "mocen jest Bóg uczynić aby obfitowała na was wszelka łaska.... ku wszelakiemu uczynkowi dobremu." "A ten, który daje nasienie siejącemu, niechże wam da chleb ku jedzeniu i rozmnoży nasienie wasze, i przysporzy urodzajów sprawiedliwości waszej, abyście z każdej miary byli ubogaceni, ... aby dzięki Bogu czynione były." - 2 Kor. 9:8-15.

Straż 1947.2