Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Drukuj Straż 1947, nr. 2
Straż 1947 Rok
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

Jaki to grzech jest przeciwko duchowi świętemu?

Duch święty jest to duch prawdy - duch uświadomienia w rzeczach świętych, Boskich; jako czytamy: "Duch święty, którego pośle ojciec w imieniu Mojem, on ci was nauczy wszystkiego"; a także: "Gdy przyjdzie on duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. ... i przyszłe rzeczy wam opowie (objawi)." - Jan 14:26; 16:13.

Z Pisma Świętego jak i z obserwacji wiemy, że rodzaj ludzki znajduje się pod złym wpływem zamieszania, kłamstwa, przewrotności i różnej niesprawiedliwości. Grzech pierwszych naszych rodziców i wynikła z tego niedoskonałość całego ich potomstwa, są tego powodem pośrednim, bezpośrednim zaś powodem jest to, że niewidzialne lecz potężne wpływy wywierane są na ludzi przez "księcia ciemności" i różnymi sposobami trzymają ludzkość w nieświadomości prawd Bożych i w różnych przesądach i błędnych pojęciach. W rozległym i mądrym planie Swoim Bóg dozwolił na ten stan rzeczy, lecz tylko do czasu, dla pewnej wielkiej i trwałej nauki. Gdy słuszny Boży czas nadejdzie, złe wpływy duchowe zostaną ukrócone, święty duch Boży wylany będzie na wszelkie ciało i "znajomością Pańską napełniona będzie wszystka ziemia tak jak morza napełnione są wodami." (Joel 2:28. Izaj. 11:9.) W międzyczasie duch święty wylewany był i jest tylko na niektóre jednostki, na "sługi i służebnice," oświecając, zasilając, ćwicząc i przygotowując je do pewnego udziału w Boskim planie na przyszłość "do dziedzictwa świętych w światłości." - Kol. 1:12.

Grzechem przeciwko duchowi świętemu byłoby zupełnie świadome i rozmyślne sprzeciwianie się i przeciwdziałanie duchowi prawdy w rzeczach Boskich. Tylko tacy, którzy w obecnym wieku otrzymali zupełną znajomość prawdy Bożej - spłodzeni duchem świętym - mogą popełnić zupełny, nieprzebaczalny i nie mogący być odpokutowany grzech przeciwko duchowi świętemu; o ile dobrowolnie i rozmyślnie "odwrócą się od podanego im rozkazania świętego" i powrócą do walania się w błocie grzechu. O takich mówi apostół Piotr, w drugim liście 2:20-22 i apostół Paweł w Liście do Żydów 6:4-6; 10:26-29. Mniejsze grzechy przeciwko duchowi świętemu mogą być popełnione przez osoby częściowo oświecone prawda, gdy ich sprzeciwiania się prawdzie są w części świadome a w części z powodu umysłowego zamętu, odziedziczonych wad, słabości itp., chociaż grzechy takie nie są przebaczane (bez odpowiedniej kary), to jednak nie są grzechami na śmierć, ale mogą być odpokutowane przez poniesienie odpowiedniej kary, w tym wieku lub przyszłym.

Straż 1947.2