Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Drukuj Straż 1947, nr. 2
Straż 1947 Rok
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

Czy Adam zmartwychwstanie?

Tak! Jeżeli Jezus skosztował śmierci za wszystkich, to włącza również ojca wszystkich, czyli Adama. Ściśle mówiąc: ofiarowane życie ludzkie naszego Pana było okupem za życie Adama. Potomstwo Adamowe jest tylko ubocznie (dziedzicznie) wliczone w grzech Adama (grzech pierworodny), a także w tranzakcję okupu. Dlatego jest napisane: "Jako przez jednego upadek, na wszystkich ludzi przyszła wina ku potępieniu (na śmierć); tak też przez jednego (Jezusa) usprawiedliwienie na wszystkich ludzi, przyszedł dar ku usprawiedliwieniu (do) żywota"; a także: "Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą." - Rzym. 5:18. l Kor. 15:21-22.

Z tych różnych tekstów i myśli, przytoczonych w tej odpowiedzi i w poprzedniej, wynika, że łaska Boża w Chrystusie Jezusie, "Baranka Bożego, który gładzi grzech (pierworodny) świata" (Ew. Jana 1:29), dosięgnie także i tego, który ten pierwszy grzech popełnił i wzbudziwszy go od umarłych, da mu sposobność powrotu do społeczności z Bogiem i do wiecznego żywota, na warunkach nowego przymierza.

Straż 1947.2