Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Drukuj Straż 1948, nr. 12
1948 Numer 12.
Straż 1948 Rok
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

Proszę wytłumaczyć Izajasza 13:14-15; a szczególnie orzeczenie: "Każdy się z ludu swego obróci i każdy do ziemi swojej uciecze."

Należy zauważyć, że cały ten rozdział Izajasza jest przepowiednią tyczącą się, w pierwszym miejscu, państwa Babilońskiego, jak to wskazuje wiersz pierwszy tegoż rozdziału. W obszerniejszym zastosowaniu proroctwo to stosuje się także do mistycznego Babilonu i do ostatecznego zniszczenia tegoż, w czasie wielkiego ucisku; lecz nie wszystkie szczegóły tyczące się pierwszego Babilonu potrzeba koniecznie stosować do drugiego. Zapiski historyczne potwierdzają niektóre szczegóły przepowiedziane w tym proroctwie. Państwo Babilońskie doszło do wielkiej potęgi i sławy pod panowaniem Króla Nabuchodonozora. Stało się państwem nieomal uniwersalnym i prawie wszystkie narody służyły mu. Niezawodnie że i w armii babilońskiej znajdowali się żołnierze różnych narodowości.

Po śmierci Nabuchodonozora państwo Babilońskie zaczęło podupadać, a za panowania Baltazara nastąpił zupełny upadek. Na arenę światową wystąpił nowy wielki bojownik perski, Cyrus. Przez pewien czas walczyły przeciwko niemu armie, Babilońska, Egipska i Sidilijska, do których przyłączyli się także Spartanie, najpotężniejsze pułki greckie. Lecz i ta koalicyjna armia została przez Cyrusa pokonana i wszystkie kraje i narody podległe lub złączone dotąd z Babilonią, podbite zostały przez Cyrusa, założyciela potężnego państwa Perskiego. Był to okres wielkich (jak naonczas) wojen, tak że ziemia (społeczeństwo miłujące pokój) była jako "łania przepłoszona i jako trzoda, której niema kto zgromadzić." Armia koalicyjna, walcząca przeciwko Cyrusowi, ponosząc porażki, ulegała coraz większemu rozkładowi i dezercji, co przepowiedziane było przez Proroka słowami: "Każdy się do ludu swego obróci i każdy do ziemi swojej uciecze."

Czy wszystkie te szczegóły powtórzą się na większą skalę w okresie ostatecznego "wielkiego ucisku" i upadku mistycznego Babilonu, tego na pewne powiedzieć nie możemy. Bardzo możliwe, że tak. Można nawet dodać, że to uciekanie do ludu swego i do ziemi swej, w pewnym znaczeniu zaczęło wypełniać się przy końcu ostatniej wojny światowej i wypełnia się dotąd, szczególnie w Europie. Niektórzy sami uciekli, a inni zostali przymusowo wysiedleni z ziemi, którą przodkowie ich zagrabili, ludność tam zamieszkałą w większości wytępili a pozostałych wynarodowili. W taki sposób w przeszłości opanowane zostały przez Niemców Prusy Wschodnie i Zachodnie, Pomorze i Śląsk, które to ziemie ostatnio przywrócone zostały Polsce, a ludność niemiecka uciekła lub też wypędzona została do ziemi, z której kilka wieków temu wyszli ich przodkowie.

Proroctwo to możnaby też zastosować obecnie do Żydów, którzy przed wojną nielicznie wracali do ziemi swej (Palestyny), chociaż byli do tego zachęcani przez różnych żydowskich patriotów Syjonizmu. Ostatnia wojna i masowy pogrom żydów przez Nazizm i Faszyzm, wytworzyły tak ogromną zmianę w żydach pozostałych w Europie, że koniecznie chcą, dostać się do Palestyny, chociaż Arabii i niektóre inne narody zawzięcie sprzeciwiają się temu. Jest to zgodne z proroctwami biblijnymi na ten czas.

Straż 1948.12