Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Drukuj Strażnicę 1924, nr. 3
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

Jaka jest, i czy jest różnica między odmawianiem modlitwy a modleniem się?

Jest różnica i to znaczna; Gdy ktoś odmawia modlitwę sformowaną, to może to czynić mechanicznie, a nawet bezmyślnie, lub jednocześnie odmawiając modlitwę myśleć o czem innem. Za tego rodzaju modlitwę Pan Bóg strofuje naród Izraelski przez proroka Izajasza gdy mówi: "Ten lud przybliża się do Mnie usty swemi a czci Mnie wargami swemi, a serce jego dalekie jest odemnie". (Izaj. 29:13). Zaś prawdziwą modlitwą jest wniesienie myśli i uczuć do Boga. Uczucia te muszą być spowodowane pragnieniem oddania hołdu i czci Bogu, lub chęć złożenia dziękczynienia lub zaniesienie prośby do Boga. Tego rodzaju czynność nie może być zastąpiona odmówieniem jednej lub kilku sformowanych modlitw, które umie się na pamięć, chyba, że uczucia nasze pragniemy wyrazić temi słowy np. niektórzy nie mogąc się wypowiedzieć odczytują który z psalmów lub jaki ustęp odpowiedni z Pisma Św., ale podstawą tych słów muszą być uczucia, któremi będąc przejęci, pragniemy przed- Bogiem wynurzyć. Zatem uczucia te mogą być:

  1. prośbą,
  2. dziękczynieniem,
  3. uwielbieniem.

Strażnica 1924.3