Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Drukuj Straż 1967, nr. 4
1967 Numer 4.
Straż 1967 Rok
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

CHRZEST PANA JEZUSA

Czy chrzest Jezusa był przez pokropienie, czy zanurzenie?

U Mateusza 3:16 czytamy: "Jezus ochrzczony będąc, wnet wystąpił z wody." To zdaje się wyjaśniać tę sprawę, pokazując wyraźnie, że Jezus był w Jordanie i zanurzony był w wodzie. Oprócz tego greckie słowo baptizo oznacza pogrzebać, czyli zanurzyć.

Jednak zanurzenie Jezusa w wodzie Jordanu było tylko obrazem na pogrzebanie Jego woli w wolę Ojca Niebiańskiego, którego wolą było aby Jezus umarł jako Odkupiciel świata. Jego istotnym chrztem było poświęcenie się na śmierć i to było symbolicznie pokazane w Jego pogrzebaniu, czyli zanurzeniu Go w wodzie Jordanu.

Straż 1967.4 "The Dawn"-I,1966.