Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Drukuj Straż 1967, nr. 4
1967 Numer 4.
Straż 1967 Rok
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

UMARŁYM POMÓC NIE MOŻEMY

Jak winniśmy modlić się za umarłymi?

Nie mamy w Słowie Bożym żadnego upoważnienia aby za umarłych się modlić! Modlitwy za umarłych praktykowane przez wielu, są w wierze, że ci umarli znajdują się w "czyśćcu"; lecz takiego miejsca nie ma. W Piśmie świętym nie ma wzmianki o czyśćcu.

Umarli są w stanie nieświadomości i w stanie tym pozostaną, aż zostaną wskrzeszeni od umarłych mocą Bożą. Przeto obecnie nic im nie można dopomóc modlitwą ani w jakikolwiek inny sposób; albowiem oni śpią w śmierci aż do ich zmartwychwstania.

Straż 1967.4 "The Dawn"-I,1966.