Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Drukuj Straż 1967, nr. 4
1967 Numer 4.
Straż 1967 Rok
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

Nadzieja Niebiańska

Często jest mówione i pisane, że "Małe Stadko" otrzyma ciała duchowe, lecz czy jest to poświadczone jakim tekstem Pisma świętego?

Słowa apostoła Pawła zapisane w l Kor. 15:44-49 zdają się to poświadczać jak najwyraźniej. Także św. Piotr napisał: "Bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście stali się uczestnikami Boskiej natury" (2 Piotra 1:4). Jest wiele innych Pism, które świadczą, że nadzieja Kościoła - "Małego Stadka" wiernych naśladowców Jezusa, w tym ewangelicznym wieku ofiary - jest nadzieją niebiańską. Jezus wstąpił do nieba aby "przygotował miejsce" dla tej klasy wiernych, by stali się podobnymi Jemu i Ojcu Niebiańskiemu. - Jan 14:3; l Jana 3:2-3.

Straż 1967.4 "The Dawn"-I,1966.