Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Drukuj Straż 1967, nr. 1
1967 Numer 1.
Straż 1967 Rok
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

Czy wierzycie w uzdrawianie przez wiarę?

Ci co przyjmują Pismo Święte jako Słowo Boże, wierzą w świadectwa tegoż Pisma o cudownych uzdrowieniach dokonanych przez Jezusa, na podstawie wiary. Przyjmując Pismo święte za Słowo Boże wierzymy też w jego świadectwo o kilku wskrzeszeniach od umarłych. Lecz nie wierzymy aby, według Boskiego planu na wiek teraźniejszy, wierni Pańscy mieli dokonywać ogólnego dzieła uzdrawiania przez wiarę, lub wskrzeszania od umarłych. Gdyby taki był Boski plan to widzielibyśmy te cuda.

Wierzymy, że według Boskiego planu nadejdzie taki czas gdy ogólne dzieło uzdrawiania i wskrzeszenia będzie dokonywane. Przez św. Piotra jest to określone jako "restytucja" i okres ten nazwany jest czasami "naprawienia wszystkich rzeczy." Jest to tak ważnym zarysem w Boskim planie, że, według Piotra, "przepowiedział to Bóg przez usta wszystkich świętych Swoich proroków od wieków." - Dzie. Ap. 3:19-21.

Proroctwa wykazują, że będzie to czas, w którym oczy ślepych i uszy głuchych będą otworzone, a chromi będą uzdrowieni (Izaj. 35:5-6). Zaiste, o czasie tym ten sam prorok powiedział, że nie rzecze żaden z obywateli: "Zachorowałem," bowiem wszyscy posłuszni prawom Królestwa Chrystusowego przywróceni będą do zdrowia, nie na krótki okres czasu, ale na zawsze. - Izaj. 33:24.

W tym czasie także wszyscy co śpią w śmierci, będą wzbudzeni (Jan 5:28-29). To również było przepowiedziane przez proroków Bożych (Dzie. Ap. 24:15). Dzieło zmartwychwstania określone jest przez proroka Izajasza, jako że "odkupieni Pańscy nawrócą się (powrócą z śmierci) ... z śpiewaniem, a wesele wieczne będzie na głowach ich; radość i wesele otrzymają, a żałość i smutek uciecze." - Izaj. 35:10.

Względem cudów dokonanych przez Jezusa, Apostoł Jan napisał o pierwszym: "Ten początek cudów uczynił Jezus w Kanię Galilejskiej i objawił chwałę Swoją" (Jan 2:11). To nasuwa myśl, że cuda Jezusowe były manifestacją tego co chwała i moc Jego dokona w Jego Królestwie. Jezus nie tylko ogłaszał Ewangelię Królestwa ale zademonstrował błogosławieństwa, jakie spłyną na ludzkość w Jego tysiącletnim królowaniu.

Naśladowcy Jezusa obecnego wieku poświęcili się, aby z Nim cierpieć i umrzeć; a ponieważ oni składają swe ciała w ofierze, nie spodziewają się cudownych uzdrowień swoich chorób, chociaż czasami Bóg interweniuje w ich doświadczeniach. Dar leczenia na ten wiek przeminął ze śmiercią apostołów.

Straż 1967.1 "The Dawn"-II,1966.