Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Drukuj Straż 1967, nr. 1
1967 Numer 1.
Straż 1967 Rok
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

W Ew. Jana 14:12 czytamy: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy w Mię, sprawy, które ja czynię i on czynić będzie, i większe nad te czynić będzie; bo Ja odchodzę do Ojca Mego." Czy słowa te należy nam rozumieć jako autorytet do dokonywania cudownych uzdrowień obecnie?

Nie! Nie rozumiemy tego w taki sposób, żaden z Pańskich naśladowców nie był w stanie dokonać takich cudów jakich On dokonał. W całym wieku Ewangelii niektórzy rościli pretensję, że mogli cudownie uzdrawiać chorych, lecz żaden nie wskrzesił umarłych, jak to uczynił Jezus. Przeto owa chwalebna obietnica naszego Pana musi mieć inne znaczenie aniżeli to co niektórzy twierdzą, że wypełnieniem tego jest cudowne uzdrawianie chorych fizycznie.

"Większe sprawy nad te czynić będziecie" - powiedział Jezus. Jednak dotąd żaden z Jego naśladowców nie dokonał cudów takich jakie On czynił. Jakie więc znaczenie zawiera się w tej Jego obietnicy? Mniemamy, że to może być zastosowane do przyszłego dzieła w Królestwie, kiedy prawdziwi naśladowcy Pana będą z Nim żyli i królowali w Królestwie, w którym błogosławieństwo zdrowia i życia wiecznego spłynie na wszystkich ludzi; i kiedy wszyscy śpiący w śmierci będą wzbudzeni aby uczestniczyli w tych błogosławieństwach. Będzie to wypełnieniem Boskiej obietnicy błogosławienia "wszystkich rodzajów ziemi." - l Moj. 12:3; Gal. 3:8,16,27-29.

W czasie krótkiej misji przy Swoim pierwszym przyjściu Jezus uzdrowił stosunkowo niewielu chorych i mało wskrzesił od umarłych. A nawet ci uzdrowieni zestarzeli się i pomarli; ich błogosławieństwo nie było trwałem; a wskrzeszeni od umarłych, z czasem ponownie umarli. Lecz inaczej będzie w Królestwie Bożym. Wtedy wszyscy, którzy uwierzą i będą posłuszni, zostaną uzdrowieni, nie tymczasowo, ale na zawsze; wzbudzeni z śmierci, nie będą potrzebowali umierać. Tylko nieposłuszni będą wytraceni (Dzie. Ap. 3:23). Jest więc jawnem, że te "większe" sprawy będą wykonywane w Królestwie przez Jezusa, a Jego prawdziwi uczniowie będą uczestniczyli w tym dziele.

Straż 1967.1 "The Dawn"-II,1966.