Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Drukuj Straż 1966, nr. 4
1966 Numer 4.
Straż 1966 Rok
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

Czy w obecnych czasach jest właściwem chodzić od domu do domu i sprzedawać literaturę? (Bo tutejsi świadkowie to czynią i nieraz narzucają się niektórym, co naturalnie powoduje reakcję.)

Zawsze mamy być gotowi do opowiadania prawdy (2 Tym. 4:2, l Piotra 2:9; 3:15); ale winniśmy to czynić przystojnie, z miłością i bez narzucania się takim, "którzy nie mają uszu do słuchania". Tacy będą mieli lepszą sposobność do przyjęcia prawdy w wieku przyszłym, w Królestwie Bożym, kiedy "ziemia będzie napełniona znajomością Pańską, tak jako morze wodami napełnione jest." - Izaj. 11:9; 25:6-9; 35:5-10; 40:5.

Straż 1966.4