Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Drukuj Straż 1966, nr. 4
1966 Numer 4.
Straż 1966 Rok
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

Czy "świadkowie" uczą, że Adam nie ma prawa do zmartwychwstania? (Bo tutejsi świadkowie tak mi opowiadali. Ja niekiedy czytałem ich pisma, lecz takiej nauki nie zauważyłem).

O ile nam wiadomo to od kilku lat świadkowie uczą, że Adam i wielu innych żyjących w przeszłości, oraz żyjący obecnie a nieprzyjmujący ich nauki, gdy im jest głoszona, nie mają prawa do zmartwychwstania. Jest to, ma się rozumieć, nauka błędna, niebiblijna. Biblia mówi, że Jezus "umarł za wszystkich" (2 Kor. 5:14) ; "dał samego siebie na, Okup za wszystkich" (l Tym. 2:6), a szczególnie za Adama, który osobiście ściągnął na siebie Boski wyrok śmierci i bez okupu nie mógłby być z pod tego wyroku uwolniony. Wszyscy inni traktowani są ubocznie - w Adamie, ku śmierci a w Chrystusie, ku ożywieniu. To też czytamy: "Jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą" (l Kor. 15:22). Na podstawie okupu Chrystusowego będzie "zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych." - Dzie. Ap. 24:15.

Straż 1966.4