Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Drukuj Straż 1966, nr. 4
1966 Numer 4.
Straż 1966 Rok
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

Dlaczego "Świadkowie Jehowy" kładą tak wielki nacisk na słowo Jehowa? Mówią, że w Biblii gdzie jest słowo Pan, powinno być Jehowa. Mówią też, że Biblie przez was używane nie są dobre, bo są źle tłumaczone. Czy to jest prawdą?

Nie zupełnie. W Starym Testamencie używane są, w języku hebrajskim, trzy wyrazy, które na polskie przełożone są czasami "Pan". Wyrazami tymi są: "Jehowa", "Elohim", i "Adon" lub "Adonai". Najczęściej słowo Pan przełożono z hebrajskiego Jehowa, ale nie zawsze. Na przykładad w Psalmie 110:1 mowa jest o dwóch Panach: "Rzekł Pan (Jehowa) Panu (Adon) memu." Tym pierwszym Panem jest Bóg, Stworzyciel; tym drugim, Chrystus, lecz oba nazwani są, w języku polskim, Panami i faktycznie są nimi.

Szczegółowe wytłumaczenie co do znaczenia owych tytułów czytelnik znajdzie w 5 tomie "Wykładów Pisma św."

Dlaczego Świadkowie kładą taki nacisk na słowo "Jehowa"? Mniemamy, iż dla tego, że przybrali nazwę "Świadkowie Jehowy", co, naszym zdaniem, nie jest właściwem ani przystojnem. Jehowa, jest imieniem tak świętym i czcigodnym, że prawowierni żydzi zawsze obawiali się go wymawiać albo kopiować. Stąd słowo Jehowa zostało zmienione na Pan, nawet w Biblii hebrajskiej, świadkowie zaś używają tego słowa tak pospolicie i bezmyślnie, że straciła ono dla nich istotne poważanie i znaczenie. Mają wolność to czynić, ale nie jest to przystojnem.

Co do ich pretensji, że Biblia używana przez nas nie jest dobra, bo źle została przetłumaczona, jest, mówiąc łagodnie, zarzutem bezpodstawnym. Trudno powiedzieć, które tłumaczenie jest najlepsze. Doskonałego zapewne nie ma ani jednego, lecz główna treść jest jednakowa we wszystkich tłumaczeniach Biblii.

Straż 1966.4