Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Artykuł
Drukuj Cały Numer
Zmieniający się świat.
1967 Numer 3.
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

Zmieniający się świat

W dniu 7 grudnia minionego roku upłynęło dwadzieścia pięć lat od podstępnego zbombardowania portu Pearl Harbor przez Japończyków, który to napad popchnął Stany Zjednoczone do przyłączenia się do drugiej Wojny Światowej. Komentując o rozległych wynikach tego tragicznego napadu, czasopismo amerykańskie "U.S. News and World Report" podało następujące uwagi: - "Bomby, które ugodziły w Pearl Harbor rozpętały siły, które w minionej ćwierci stulecia dokonały zmian tak ogromnych jakich świat przedtem nigdy nie widział. Od onego czasu człowiek opanował siłę atomu, rozpoczął przenikać przestworza i pędzi naprzód do różnych zdobyczy w wielu częściach świata. Potężne Cesarstwa runęły, mapy zostały zmienione, ośrodki władzy zostały przesunięte i całe mnóstwo nowych problemów zastąpiły problemy przeszłości."

Przeglądając narodowe i polityczne zmiany jakie nastąpiły w świecie naszej generacji, warto cofnąć się o dwadzieścia siedem lat przed Pearl Harbor, do wybuchu pierwszej Wojny Światowej, Rozpoczęcie tej wojny było mniej znamienne aniżeli przyłączenie się Stanów Zjednoczonych do drugiej wojny. Wszystko co tam zaszło to zamordowanie mało znanego księcia austriackiego. Z powodu różnych przymierzy międzynarodowych, rozbudziło to wielką reakcję i wnet główne Państwa europejskie objęte zostały pożogą wojenną. Później narody pozaeuropejskie, włączając Stany Zjednoczone, przyłączyły się do tej walki i ta stała się Wojną Światową.

Przed tą wojną większe potęgi europejskie rządzone były dziedzicznie przez pewne domy panujących. Austria-Węgry przez dom Habsburgów; w Niemczech, dom Hohenzollernów; we Włoszech, dom Savoyów; a w Rosji, dom Romanoff. Przy zakończeniu tej wojny rodzina panująca w Rosji była wymordowana i kraj ten dostał się pod władzę komunizmu. Cesarz niemiecki był na wygnaniu i w Niemczech ustanowiona została republika.

Król włoski był jeszcze władcą nominalnie, lecz przy układaniu się warunków po wojnie, kraj ten znalazł się pod dyktaturą faszyzmu. Republika niemiecka ustąpiła miejsca nazistowskiej dyktaturze Hitlera, który zniósł republikański rząd w Austrii i rozszerzył swoją władzę nad tym krajem.

Po pierwszej wojnie światowej podjęto dramatyczny wysiłek w celu utrwalenia pokoju. Uformowano Ligę Narodów lecz organizacja ta chybiła celu. W latach 1920-1928 nastał dobrobyt w Stanach Zjednoczonych, poczem nastąpiła Wielka Depresja, która wytworzyła więcej dyktatorów i drugą Wojnę Światową, do której Stany Zjednoczone nie przyłączyły się przez przeszło dwa lata. Lecz zbombardowanie Pearl Harbor zmieniło ten stan rzeczy i Stany Zjednoczone stały się najczynniejszym uczestnikiem tej wojny.

Faszyzm i Nacyizm uległy zburzeniu w drugiej wojnie światowej, lecz komunizm nadal prosperował i sferę swoich wpływów rozszerzał na inne części świata i czyni to dotąd.

Zatem zbombardowanie Pearl Harbor tylko spotęgowało zmiany jakie zaczęły objawiać się na tym wzburzonym i zaniepokojonym świecie, po pierwszej wojnie światowej.

Nie ma Zwycięzców

Stany Zjednoczone przyczyniły się prawdopodobnie najwięcej do zakończenia drugiej Wojny Światowej użyciem bomby atomowej. Chociaż z braku lepszego określenia komentatorzy i historycy nadal wyrażają się o zwycięzcach i zwyciężonych, w rzeczywistości jednak z drugiej Wojny Światowej żaden kraj nie wyszedł zwycięsko, bowiem po jej zakończeniu wszystkie narody były poranione i skrwawione. Z powodu ogromnych zasobów Stanów Zjednoczonych kraj ten był w stanie podtrzymać inne kraje od zupełnego bankructwa. Uczyniono to najpierw przez Plan Marshalla a później, ustawicznem zasilaniem krajów osłabionych.

Mimo to na świecie zaszło wiele zmian od wynalezienia i użycia bomby atomowej i od zakończenia Wojny Światowej. Obecnie bomby wodorowe, wielokroć silniejsze od atomowych, stały się najbardziej niszczycielskim sprzętem wojennym i Stany Zjednoczone nie mają już monopolu nad tym wynalazkiem. Anglia, Francja, Rosja i Chiny obecnie też posiadają ten sekret i produkują te wszystkoniszczące bomby.

W drugiej wojnie światowej Japonia była głównym nieprzyjacielem Stanów Zjednoczonych. Obecnie Japonia uważana jest za najsilniejszą sojuszniczkę Ameryki na dalekim Wschodzie. Jednym z celów przyłączenia się Ameryki do drugiej wojny światowej było aby zabezpieczyć Chiny przed agresją japońską. Obecnie Chiny są głównym nieprzyjacielem Stanów Zjednoczonych w tej części świata. Niszczycielska wojna w Korei prowadzona była przeciwko żołnierzom chińskim.

W czasie przyłączenia się Stanów Zjednoczonych do drugiej wojny światowej Rosja była bliską pokonania przez niemiecką armię. Amerykańskie przybory wojenne słane masowo do Rosji i parcie Amerykańskiej armii na Niemców od strony zachodniej, przechyliły szalę walki i przy zakończeniu wojny Rosja zaliczona była do "zwycięzców." Obecnie Rosja uważana jest przez wielu za możliwie najsilniejszego wroga Ameryki.

Potęga Brytyjska Przeminęła Przed pierwszą wojną światową Wielka Brytania była niepokonaną basztą a Marynarka Brytanii panowała nad morzami. Obecnie Wielka Brytania jest tylko drugorzędnym Państwem, a geograficznie, tylko wyspą przy wybrzeżach Europy. Jej kolosalny kiedyś przemysł jest teraz zaćmiony przemysłem innych narodów a jej sterling, będący kiedyś finansowym probierzem świata, został złamany.

Jedynie przez spojrzenie w dalszą przeszłość możemy rozpoznać jak wiele zmian nastąpiło na tym zatrwożonym świecie. Naprzykład nie tak dawno jak przy zakończeniu drugiej wojny światowej, Afryka była tylko kontynentem kolonialnym; obecnie jest kontynentem trzydziestu-dziewięciu niezależnych narodów.

Rosja, naturalnie, nie przyznaje się, że jest potęgą kolonialną i technicznie nie jest nią. Jednakże używa swych armii aby w swej sferze utrzymać Rumunię, Bułgarię, Węgry, Wschodnie Niemcy i Czechosłowację. Ponadto,

Rosja objęła zupełną kontrolę nad kilku małymi narodami, jak nad Estonią, Łotwą i Litwą. Zmiany jakie nastąpiły w ostatnich pięćdziesięciu latach, daleko przewyższają wszystkie zmiany zapisane przez historyków w poprzednich kilku stuleciach. Zaiste setki, a nawet tysiące lat potrzebne były na dokonanie tyle narodowych i międzynarodowych zmian jakie nastąpiły w ostatniej połowie wieku.

Naukowe Rozwoje

Nie tylko pod względem polityki i narodowych ustrojów nastąpiły wielkie zmiany w ostatnich pięćdziesięciu latach. Potrzeby wojenne pobudziły uczonych i wynalazców do tym energiczniejszych działań, tak że wytworzyli wiele tworów jakie dawniej uważano by się tylko za fantastyczne ale wprost za niemożliwe. W rzeczywistości nastąpiła naukowa i techniczna rewolucja na świecie. Na przykład, wytworzono automaty kalkulacyjne, które dokonują wiele wprost cudownych obliczeń i rozwiązują problematy nawet pod względem dociekań astronomicznych i międzyplanetarnych.

Ogólnie znane są dziś ogromne postępy pod względem komunikacji i szybkiego podróżowania. Sześć set mil na godzinę jest obecnie normalną szybkością samolotów odrzutowych a w procesie budowy są samoloty pasażerskie, które podwoją tę szybkość. W niedalekiej przyszłości pasażerskie samoloty daleko bieżne pędzić będą z szybkością ponad pęd głosu a wojskowe samoloty już dziś mogą pędzić z taką szybkością. Przygotowanie odpowiednich lotników staje się coraz większym problemem dla przedsiębiorstw auro planowych.

Interesujące Szczegóły

W dwudziestu pięciu latach od czasu zbombardowania Pearl Harbor, ludność w Stanach Zjednoczonych wzrosła o sześćdziesiąt trzy miliony. Ogólna liczba przekracza obecnie sto dziewięćdziesiąt trzy miliony. Obliczanem jest, że w następnych dwudziestu pięciu latach ludność Stanów Zjednoczonych wzrośnie do dwieście siedemdziesięciu i dwóch milionów.

W minionych dwudziestu pięciu latach ilość samochodów na drogach w Stanach Zjednoczonych, wzrosła o pięćdziesiąt milionów, do ogólnej liczby siedemdziesiąt dziewięć milionów. Przepowiadanem jest, że w następnych dwudziestu pięciu latach ogólna liczba samochodów w Stanach Zjednoczonych wzrośnie do sto pięćdziesiąt milionów. Wraz z tym spodziewanem jest, że nabudowanych będzie więcej nowych i ulepszonych dróg.

Technologia wiele przyczyniła się do skrócenia pracy robotnikom. W roku 1916 tydzień pracy trwał około pięćdziesiąt i pięć godzin; obecnie, zaledwie czterdzieści godzin, a unie robotnicze domagają się od przemysłu większego skrócenia pracy. Spodziewanem jest, że wkrótce robotnik pracować będzie trzydzieści godzin tygodniowo i to ciągu czterech dni, co pozostawi mu tygodniowo trzy dni wolne od pracy.

Na początku pierwszej wojny światowej nie mieliśmy radia ani telewizji; w czasie zbombardowania Pearl Harbor radio było w nieomal ogólnym użyciu i miliony ludzi pamięta jak ta wstrząsająca wiadomość przebiegła błyskawicznie cały kraj za pomocą radia. Lecz telewizja nie była naonczas znana. Dziś, po dwudziestu pięciu latach, telewizja jest w tak ogólnym użyciu w Stanach Zjednoczonych jak wówczas było radio; obecnie prawie wszystkie stacje nadawcze wyświetlają w obrazach kolorowych.

Potrzeba Większych Zmian Moglibyśmy przytoczyć wiele więcej dowodów zmian jakie nastąpiły w naszych czasach. Lecz czy zmiany te uczyniły lub czynią świat szczęśliwszym? Z przykrością przyznać musimy, że mimo tych wszystkich zdobyczy technicznych świat staje się coraz bardziej chaotyczny i zatrwożony. Jednym powodem tego jest, że te postępy naukowe nie dostarczają dosyć pożywienia i odzieży dla ogólnej ludności świata. Około siedemdziesiąt pięć procent ludności cierpi głód i niedostatek, nawet dziś, dwadzieścia pięć lat po zbombardowaniu Pearl Harbor.

Jest to faktem często przeoczanym przez nas. Chełpimy się wysoką stopą życiową w tym kraju, nie zdając sobie sprawy z tego, że z ogólnej liczby ludności mało dochodzi do tej stopy. Łatwem jest rozmyślać o Stanach Zjednoczonych i o częściach Europy jako o świecie i winszować sobie z zadziwiającego postępu tegoż "świata." Lecz nawet tu w Stanach Zjednoczonych, pewne części społeczeństwa, w niektórych okolicach, nie dochodzą do tej stopy życiowej jaką lubimy się chwalić.

Dobrze jest, że możemy powiedzieć, iż rząd podejmuje różne zabiegi aby tę sytuację naprawić. Wojna została wypowiedziana przeciwko ubóstwu i biliony dolarów już wydano na tę wojnę, lecz dotychczasowe raporty nie są zachęcające. Zdaje się, że ten kłopotliwy problem, jak i wszystkie inne tyczące się tego zmieniającego się świata, przechodzą zdolności słabego człowieka, aby przez niego mogły być rozwiązane.

Jest rzeczą naturalną, że pisarze opisujący zmiany jakie zaszły na świecie od czasu zaatakowania Pearl Harbor, albo od roku 1914-go, próbują także przedstawić nam czego spodziewać się możemy w niedalekiej przyszłości. Pewnem jest, że czynione będą dalsze postępy naukowe, tak iż rzeczy godne podziwu dziś, w niedalekiej przyszłości okażą się małoznaczny-mi. Lecz czy najlepsze z tych jakie jeszcze będą wytworzone przez ludzi zdołają rozwiązać zasadnicze problemy samolubstwa o tyle aby możliwe sposoby produkcji zapewniły równą stopę życiową wszystkim ludziom, narodom i rasom?

Rozsądzając sprawy z minionych pięćdziesięciu lat możemy jedynie wnosić, że w miarę większych postępów technicznych, zwiększać się będą niezadowolenia i walki pomiędzy ludźmi i narodami tej ziemi. Automaty kalkulacyjne nigdy nie zdołają zaszczepić miłości do serc ludzkich, ani zaspokoją pożądań serc i głodnych żołądków wiadomością, że w innych krajach ludzie opływają w luksusach, podczas gdy one cierpią niedostatek.

Boskie Lekarstwo

Jeżeli wierzymy w obietnice Pisma św., możemy patrzeć w przyszłość z wielką nadzieją i radością. Winniśmy wierzyć w te biblijne obietnice, bowiem Biblia przepowiada o czasach, w których żyjemy i wykazuje, że są to czasy przygotowań do od dawna obiecanego królestwa mesjańskiego; że jest to okres przełomowy w którym stary świat zamiera aby ustąpić miejsca Boskiemu światu jutra. Ponieważ Biblia tak dokładnie przepowiada to co obecnie dzieje się na świecie, winniśmy ufać jej świadectwom o ostatecznym wyniku tych chaotycznych zmian.

Jedna z obietnic tyczących się królestwa Bożego zapisana jest w proroctwie Micheasza 4:1-4. Królestwo to jest tu symbolicznie przyrównane do góry - Góry Syjon w Jerozolimie, z której to góry Bóg przez różnych królów judzkich, rządził Swoim wybranym narodem w starożytności. Obietnica ta opiewa, że z Syjonu wyjdzie Boski zakon, a Słowo Pańskie z Jeruzalemu. Wtedy, według tej obietnicy, ludność rozezna autorytet tego królestwa i będzie się starała uczyć dróg Pańskich i ścieżkami Jego chodzić.

Wynikiem tego będzie, iż "przekują miecze swe na lemiesze a oszczepy swe na kosy" i nie będą się więcej ćwiczyć do boju. Jest to obrazowy sposób określenia, że narody nie będą już więcej używać swoich zasobów na fabrykowanie narzędzi wojennych, jak czynione to jest obecnie. Ucząc się dróg Pańskich, narody naliczą się używać zasobów swych na cele pokojowe. Tym dosadniej można to ocenić gdy się zauważy, iż w bieżącym 1967 roku same Stany Zjednoczone wydadzą ponad siedemdziesiąt bilionów dolarów na wojnę.

W czwartym wierszu tego proroctwa mamy powiedziane, że każdy będzie siedział pod swoją winnicą i pod figowym drzewem. To nie należy rozumieć literalnie, lecz jest pięknym symbolem ekonomicznego zabezpieczenia i zapewnieniem, że pod panowaniem Chrystusowego królestwa wszyscy będą tak zabezpieczeni. Proroctwo nie objawia szczegółowo jak to będzie dokonane, lecz rozumieć możemy, że poznawszy drogę Pańską, cały pogląd ludzki zmieni się z samolubstwa na pogląd miłości. Możemy też być pewni, że moc i mądrość wielkiego i miłościwego Stworzyciela wszechświata zagwarantują, że wszystkie Jego obietnice dla ludzkości wypełnią się.

W proroctwie Izajaszowym 25:6-9 znajdujemy inną obietnicę względem tego królestwa przyrównanego do "góry." W tym proroctwie mamy zapewnienie, że "zasłona" niezrozumienia, zaciemniająca obecnie wszystkie narody, będzie usunięta. Wtenczas ludzie będą zdolni "widzieć" Boga, a poznawszy Go zapragną służyć Mu całem sercem. Obietnica ta zapewnia również, że chorób i śmierci już więcej nie będzie.

"The Dawn"-II,1967