* Skróty nazw wydań i przekładów Pisma świętego: BGd - Biblia Gdańska; BT -Biblia Tysiąclecia; NP - Nowy przekład Pisma świętego, wydawany przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Warszawie.

 1. 2 Mojż 12:6; 18:42; 3 Mojż 23:5-6.
 2. Kol 1:26.
 3. "wespół wzdycha i wespół boleje" Rzym 8:22 (NP).
 4. Jan 12:31.
 5. 3 Mojż 10:11; 5 Mojż 17:8-11.
 6. 4 Mojż 18:20-21; Hebr 3:1; 1 Piotra 2:9; Obj 20:6.
 7. Hebr 10:36-39.
 8. Jan 10:10.
 9. Ps 82:7.
 10. "cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego" 1 Kor 2:14 (BGd).
 11. Rzym 8:21
 12. 1 Kor 11:23 (NP).
 13. Jan 6:55.
 14. Jan 1:12.
 15. Gal 4:4.
 16. Mat 26:29.
 17. "I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im mówiąc" Łuk 22:19-20 (NP).
 18. Jan 17:15-16.
 19. Hebr 12:24.
 20. Efez 6:10.
 21. Jana 15:20.
 22. Mat 26:29
 23. Efez 5:30.
 24. 1 Kor 10:16.
 25. Efez 6:10.
 26. Łuk 12:32 (BGd).
 27. Rzym 12:5.
 28. Efez 4:15-16.
 29. Efez 5:30; Dzieje Ap 5:41.
 30. Gal 6:10.
 31. Rzym 12:17; 2 Tes 3:12
 32. Jakub 2:15-17.
 33. Rok żydowski rozpoczyna się na wiosnę z pierwszym ukazaniem się nowiu księżyca, najbliższego wiosennemu porównaniu dnia z nocą. Dzień 14. można łatwo obliczyć, ale nie należy go mieszać z tygodniem świątecznym, który zaczynał się 15. i trwał przez cały następny tydzień. Ten tydzień przaśników, obchodzony przez Żydów z radością, wskazuje na całą przyszłość chrześcijanina, a szczególnie przedstawia cały rok aż do następnego obchodzenia pamiątki Ostatniej Wieczerzy. Dla Żyda ofiara baranka była środkiem do celu, początkiem świątecznego tygodnia, który pochłaniał całą jego uwagę. Nasza Pamiątka odnosi się do zabicia baranka i dlatego należy do 14. Nisan (pierwszego miesiąca). Co więcej, powinniśmy pamiętać, że wraz ze zmianą liczenia godzin dnia noc 14. Nisan odpowiadałaby temu, co teraz uważamy za wieczór 13. dnia.
 34. Mat 24:14; Marek 13:14.
 35. Rozdział X tomu VI pastora Russella "Nowe Stworzenie".
 36. Mat 18:15-17.
 37. 1 Kor 12:12.
 38. 1 Piotra 2:9.
 39. Dzieje Ap 14:23.
 40. Na ile jesteśmy w stanie stwierdzić, to Pan, ustanawiając Pamiątkę, użył do tego celu zwykłego wina. Niemniej jednak, ze względu na to, że nie powiedział, jakie to było wino, tylko po prostu "owoc winorośli" oraz dlatego, że nałóg alkoholizmu powoduje tak wielkie szkody w naszych czasach, wierzymy, że zyskamy aprobatę Pana, jeśli użyjemy niefermentowanego soku winogronowego lub soku z rodzynek, do którego można by dodać parę kropel prawdziwego wina, aby zadowolić sumienie tych, którzy byliby skłonni uważać, że posłuszeństwo wobec wzoru, jaki dał Pan, wymagałoby użycia wina. W ten sposób nie będzie żadnego niebezpieczeństwa dla nikogo z Pańskich braci, nawet dla najsłabszych w ciele.
 41. Izaj 63:3.
 42. Hebr 4:16.
 43. Łuk 22:3.
 44. Jan 19:30.
 45. 1 Piotra 2:24.